dimecres, 09 de Abril de 2014

VOLEM QUE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ ENS ESCOLTI.

Des de l’Apima del Ceip Nou Sant Lluís volem fer pública la nostra disconformitat

amb les mancances que , en matèria educativa , pateixen els nostres fills i filles.

No només ens preocupa la falta de dotació de material educatiu de tot tipus:

equipaments informàtics, jocs de pati per a infantil i primària, etc. Sinó que volem

incidir molt especialment en les mancances que afecten directament al equip

docent del centre. A hores d’ara, encara no tenim el mestre/a d’Audio i Llenguatge

(AL), ni el mestre/a de pedagogia terapèutica (PT) que ens corresponen. I, a tot

aixó, també hem d’afegir el fet que l’orientadora, d’atenció primarenca, que tenim

designada només compta amb 5 hores setmanals per fer el seguiment de tots els

alumnes de l’escola.

A principi de curs, aquestes peticions es varen sol.licitar amb la recollida de firmes

per part de les famílies directament afectades. Per altra banda, l’Equip Directiu

de l’escola ha notificat totes aquestes mancances a la Conselleria d’Educació:

Inspecció, Delegació… i encara avui esperen contestació.

Davant la manca total de resposta per part de la Conselleria d’Educació, l’Apima

del Ceip Nou Sant Lluís ha demanat el suport de les famílies per signar una nova

petició a on es demana una solució immediata a la situació deficitària que viu el

nostre centre.

La resposta dels pares i mares ha estat massiva. Confiam i esperam, per tant, que

d’una vegada, ara sí, la Conselleria d’Educació ens escolti.

L’educació és imprescindible per crear una societat justa. Donem als nostres fills i

filles les eines per poder aconseguir-ho.

Firmat Junta APIMA CEIP Nou Sant LLuis.


Publicado por APIMA.CeipNouSLluis @ 14:16  | Educaci?
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios